MP SR: Možnosti zmiernenia dopadu klimatických zmien na poľnohospodárov ( 2019-02-08 )

Klimatické zmeny sú veľmi aktuálnou témou aj pre poľnohospodárov. Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj uskutoční školenie na uvedenú tému pod názvom – „Možnosti zmiernenia dopadu klimatických zmien na poľnohospodárov pri použití PRV SR 2014 – 2020“.

Školenie sa uskutoční dňa 20. 02. 2019 v priestoroch Penziónu Grobský dvor v Slovenskom Grobe.

Účasť je bezplatná, ale z organizačných dôvodov je nevyhnutná Vaša registrácia.

Bližšie informácie k registrácii a program školenia nájdete tu: http://mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=43&id=13861

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539