PPA: Oznámenie o termínoch na predkladanie ponúk do verejnej súťaže na predaj sušeného odstredeného mlieka ( 2019-01-29 )

Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/2080 z 25. novembra 2016, ktorým sa začína predaj sušeného odstredeného mlieka postupom verejného obstarávania v platnom znení, vyhlásila predaj sušeného odstredeného mlieka prostredníctvom verejnej súťaže.

Na základe tohto nariadenia, lehoty, počas ktorých sa môžu predkladať ponuky v roku 2019 sa začínajú prvým pracovným dňom po skončení predchádzajúcej lehoty. Končia sa o 11.00 hod. bruselského času v prvý a tretí utorok mesiaca. V auguste je však táto lehota o 11.00 hod. bruselského času v štvrtý utorok, v septembri 11.00 hod. bruselského času v tretí utorok a v decembri 11.00 hod. bruselského času v druhý utorok. Ak je utorok štátnym sviatkom, lehota je 11.00 hod. bruselského času predchádzajúceho pracovného dňa.

Lehoty na predkladanie súťažných ponúk sa podľa vyššie uvedeného končia v nasledovných dňoch:
- 05.02.2019 a 19.02.2019 o 11.00 hod.
- 05.03.2019 a 19.03.2019 o 11.00 hod.
- 02.04.2019 a 16.04.2019 o 11.00 hod.
- 07.05.2019 a 21.05.2019 o 11.00 hod.
- 04.06.2019 a 18.06.2019 o 11.00 hod.
- 02.07.2019 a 16.07.2019 o 11.00 hod.
- 27.08.2019 o 11.00 hod.
- 17.09.2019 o 11.00 hod.
- 01.10.2019 a 15.10.2019 o 11.00 hod.
- 05.11.2019 a 19.11.2019 o 11.00 hod.
- 10.12.2019 o 11.00 hod.

Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
Odbor poľnohospodárskych komodít
Oddelenie živočíšnych komodít a školských programov

kontakt: Mgr. Kristína Sloviková
e-mail: kristina.slovikova@apa.sk
tel.: 0918 612 493

kontakt: Ing. Lenka Orlická
e-mail: lenka.orlicka@apa.sk
tel.: 0918 613 110

kontakt: Ing. Rastislav Virgala
e-mail: Rastislav.Virgala@apa.sk
tel.: 0918 612 160

Viac informácií nájdete na www.apa.sk

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539