MP SR: Medzinárodná konferencia „Aktuálne problémy v ochrane lesa 2019“ ( 2019-01-23 )

Ak Vás zaujíma téma ochrany lesa, zúčastnite sa 28. ročníka medzinárodnej konferencie „AKTUÁLNE PROBLÉMY V OCHRANE LESA 2019“, ktorá sa bude konať v dňoch 31.1. – 1.2.2019 v kongresovom centre Kúpele Nový Smokovec, a.s.

Organizátormi sú Národné lesnícke centrum, Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Stredisko lesníckej ochranárskej služby, Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR; Sekcia integrovanej ochrany lesa Odboru lesníctva SAPV; Slovenská lesnícka spoločnosť ZSVTS a Slovenská lesnícka komora.

Cieľom konferencie je poskytnúť účastníkom aktuálne informácie o:
• problémoch ochrany lesa tak, ako ich registrovala v uplynulom roku sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR a LOS Banská Štiavnica na Slovensku a porovnanie so situáciou v Českej republike a v Poľsku,
• zdravotnom stave smrečín a borín a o opatreniach ochrany lesa,
• kalamitnom premnožení mníšky veľkohlavej,
• elektronizácii služieb LOS,
• najnovších publikáciách LOS určených lesníckej prevádzke,
• výsledkoch riešenia výskumných projektov:

o APVV-14-0567 Informačný a varovný systém pre invázne organizmy v lesnom a urbánnom prostredí
o APVV-15-0531 Webová GIS aplikácia pre monitoring výskytu škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska
o APVV-15-0348 Nové metódy v integrovanej ochrane lesa zahŕňajúce využitie entomopatogénnych húb
o APVV-16-0031 Výskum alternatívnych metód ochrany ihličnatých sadeníc pred hmyzími škodcami
o Výskum a vývoj na podporu konkurencieschopnosti slovenského lesníctva – SLOV-LES, projekt financovaný z rozpočtovej kapitoly MPRV SR (prvok 08V0301)

Konferencia je určená širokému okruhu vlastníkov a užívateľov lesa, odborným lesným hospodárom, pracovníkom štátnej správy, školstva, lesníckych inštitúcií a ostatným záujemcom.

Aktuálne informácie sú zverejňované na www.los.sk a https://www.facebook.com/losbstiavnica.

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539