PPA: Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 30. čiastkovú výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže ( 2019-01-17 )

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke informáciu o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 30. čiastkovú výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže

Minimálna predajná cena sa stanovuje na 155,40 EUR/100 kg.

Viac informácií získate tu:

Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
Odbor poľnohospodárskych komodít
Oddelenie živočíšnych komodít a školských programov

kontakt: Ing. Martina Sučíková
e-mail: martina.sucikova@apa.sk
tel.: 0918 612 121

kontakt: Mgr. Kristína Sloviková
e-mail: kristina.slovikova@apa.sk
tel.: 0918 612 493

kontakt: Ing. Lenka Orlická
e-mail: lenka.orlicka@apa.sk
tel.: 0918 613 110

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539