PPA: PPA zefektívnila schvaľovanie podpôr poľnohospodárom. Od decembra ich má schválených už cez 14 000 v celkovej výške 222,5 milióna eur ( 2018-12-11 )

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vydala od 1. decembra rozhodnutia o poskytnutí priamych platieb pre 14 125 žiadateľov. Z celkového počtu to predstavuje až 75,4 %. Ďalšie kolo schvaľovania platieb prebehne ešte tento týždeň.

„Zamestnanci PPA vyvinuli od 1. decembra, odkedy môžu členské štáty EÚ vyplácať priame platby, maximálne úsilie pre uspokojenie čo najväčšieho počtu žiadateľov vrátane nariadenej práce počas víkendov. Z celkového počtu 58 937 platieb na plochy a zvieratá bolo schválených celkovo 40 044 platieb (68 %) v sume viac ako 222,5 milióna eur.“ povedal Juraj Kožuch, generálny riaditeľ PPA. Ide tak o výborné správy pre slovenských poľnohospodárov, keďže podľa európskej legislatívy sa platby vyplácajú až do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.

V decembri 2018 schvaľuje PPA priame podpory v rámci jednotnej žiadosti: doplnkové vnútroštátne platby na plochu a chmeľ, oddelené priame platby: jednotná platba na plochu a platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, viazané priame platby: na pestovanie zeleniny a ovocia s vysokou a veľmi vysokou prácnosťou, rajčiny, chmeľ, cukrovú repu, na chov bahníc, jariek a kôz, dojníc a výkrm hovädzieho dobytka spolu s úhradou finančnej disciplíny a podpora z PRV 2014 - 2020: platby pre vybrané oblasti s prírodnými alebo inými obmedzeniami a platby v rámci Natura 2000 na poľnohospodárskej pôde.

Od januára 2019 bude PPA schvaľovať aj platby na ďalšie podporné schémy v rámci jednotnej žiadosti na rok 2018: ekologické poľnohospodárstvo, platba pre mladého poľnohospodára, agroenvironmentálno-klimatické opatrenie na poľnohospodársku plochu. V priebehu 2. štvrťroka 2019 plánuje PPA schvaľovať platby aj na ostatných žiadostiach o poskytnutie priamych podpôr predložených v roku 2018 (agroenvironmentálno-klimatické opatrenie - chov a udržanie ohrozených druhov zvierat, dobré životné podmienky zvierat) a lesnícke opatrenia (prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy, Natura 2000 na lesných pozemkoch a lesnícko-environmentálne platby a ochrana lesov).

Viac informácií nájdete na www.apa.sk

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539