MP SR: Agrorezort podporí chovateľov sladkovodných rýb ( 2018-11-02 )

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) podporí chov sladkovodných rýb na Slovensku. Chovatelia sa môžu uchádzať o prostriedky na budovanie nových a modernizáciu existujúcich akvakultúrnych prevádzok, zlepšenie životných podmienok v chove rýb či zvýšenie kvality produktov z rýb. Pôdohospodárska platobná agentúra rozdelí medzi úspešných žiadateľov až 5,5 milióna eur.

• Podpora produktívnych investícií do akvakultúry na Slovensku sumou 5,5 milióna eur
• Výstavba, obnova a modernizácia rybochovných zariadení
• O prostriedky sa môžu uchádzať existujúce aj nové prevádzky

„Spotreba rýb na Slovensku v posledných rokoch rastie len mierne a dlhodobo dosahuje nepriaznivo nízke hodnoty. Naším cieľom je tento stav zmeniť. Jedným z riešení je podpora projektov, ktoré skvalitnia podmienky v rybochovných zariadeniach a tiež zlepšia dostupnosť produktov z rýb,” uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Podpora chovu sladkovodných rýb na Slovensku je realizovaná prostredníctvom Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 - 2020. Do vyhlásených výziev sa môžu zapojiť fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti akvakultúry - samostatne hospodáriaci roľníci, obchodné spoločnosti, občianske združenia či štátne podniky (zoznam oprávnených žiadateľov je uvedený v každej zverejnenej výzve v časti Podmienky oprávnenosti právnej formy žiadateľa). Výzvy na výstavbu novej akvakultúrnej prevádzky a recirkulačných systémov sú určené nielen pre existujúce subjekty akvakultúry, ale aj nové subjekty (t. j. subjekty bez podnikateľskej histórie v oblasti akvakultúry v čase predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ale s podnikateľskou históriou v inej oblasti). Výška príspevku sa pri jednotlivých výzvach líši, oprávnení žiadatelia môžu získať 1 500 eur až 600 000 eur na projekt.
Rozvoj akvakultúry rieši MPRV SR koncepčne prostredníctvom Národného strategického plánu rozvoja akvakultúry SR na roky 2014 – 2020. „Chov rýb je nevyhnutný na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti populácií voľne žijúcich rýb. Jeho dôležitosť umocňuje kritická situácia v morskom a oceánskom rybolove. Na Slovensku potrebujeme viac chovateľov rýb a efektívnejších prevádzok,” prízvukovala G. Matečná.

Všetky dôležité informácie o vyhlásených výzvach sú zverejnené na webovej stránke www.mpsr.sk v časti Rozvoj vidieka a priame platby, Rybné hospodárstvo – OP RH 2014 – 2020 – Aktuálne výzvy a vyzvania – Výzvy na predkladanie ŽoNFP

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539