PPA: OZNÁMENIE O STANOVENÍ MINIMÁLNEJ PREDAJNEJ CENY SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA PRE DVADSIATU PIATU ČIASTKOVÚ VÝZVU NA PREDKLADANIE PONÚK V RÁMCI VEREJNEJ SÚŤAŽE ( 2018-10-11 )

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke informáciu o tom, že vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1484 zo 4. októbra 2018 sa stanovuje minimálna predajná cena sušeného odstredeného mlieka pre dvadsiatu piatu čiastkovú výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/2080, v prípade ktorej lehota na predkladanie ponúk skončila 2. októbra 2018, v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/1240 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie.

Minimálna predajná cena sa stanovuje na 123,00 EUR/100 kg.


Viac informácií získate na www.apa.sk alebo:

Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
Odbor poľnohospodárskych komodít a štátnej pomoci
Oddelenie živočíšnych komodít a školských programov


kontakt: Ing. Martina Sučíková e-mail: martina.sucikova@apa.sk tel.: 0918 612 121
kontakt: Mgr. Kristína Sloviková e-mail: kristina.slovikova@apa.sk tel.: 0918 612 493
kontakt: Ing. Lenka Orlická e-mail: lenka.orlicka@apa.sk tel.: 0918 613 110

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 751

Momentálne je počet účastníkov: 1539