MP SR: Mladí poľnohospodári majú šancu ( 2016-02-03 )

Presne 36 dní zostáva mladým ľuďom, ktorí chcú podnikať v poľnohospodárstve, na podanie projektu. Získať môžu štartovací kapitál 50 tisíc Eur. Treba však pripraviť podnikateľský plán, v ktorom načrtnú svoj zámer a podať žiadosť so všetkými potrebnými prílohami. „Pripravili sme pre vás model, ktorý považujeme za najlepší v rámci EÚ. Teraz je však rad na vás, ako sa tejto šance chytíte,“ povedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomír Jahnátek na stretnutí klubu mladých farmárov v Nitre.

Ako ďalej uviedol, ani jednému mladému, ktorý sa pre podnikanie v poľnohospodárstve rozhodne, nezávidí. „Je to dennodenná drina, a preto je potrebné na niektoré veci pamätať už pri príprave biznis plánu. Ten svoj musíte postaviť na viacerých pilieroch, aby ste rozdelili prípadne riziká. Potom aj vaše podnikanie bude jednoduchšie“.

Rezort okrem spomínanej výzvy pripravil aj ďalšie podporné mechanizmy. Moja pôda pre mladých je produkt, vďaka ktorému môžu mladý poľnohospodári získať úver zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky na nákup pôdy. Po certifikácii na Pôdohospodárskej platobnej agentúre budú tiež môcť požiadať o prenájom pôdy zo Slovenského pozemkového fondu.
Predseda Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF Bálint Pém poznamenal, že počas osemročnej histórie združenia sa im podarilo presadiť až po nástupe ministra Ľ. Jahnátka. Dovtedy zostali ich požiadavky nevypočuté. „Štyri roky dozadu sa začala koncepčná práca, ktorá vyústila do podpory mladých farmárov cez aktuálne prebiehajúcu výzvu.“ V závere stretnutia odovzdal B. Pém šéfovi agrorezortu ďakovný list, v ktorom vyjadrili uznanie za spoluprácu pri podporovaní mladých farmárov.

Podrobnosti k výzve „6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov“ nájdete na http://www.apa.sk/index.php?navID=530. Termín na podávanie žiadostí uplynie 8. marca 2016.

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 760

Momentálne je počet účastníkov: 1539