MP SR: Oznámenie o spustení harmonizovaného registračno-informačného systému ( 2016-02-02 )

Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznamujeme, že dňa 1.februára 2016 bude spustený „Harmonizovaný registračno-informačný systém (HRIS)“ v súlade s § 10c ods. 2 zákona č. č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 394/2015 Z. z. pre mimoriadnu aplikáciu dusíkatých hnojivých látok v zraniteľných oblastiach v zakázanom období.
„Harmonizovaný registračno-informačný systém (HRIS)“ bude dostupný priamo na webovom sídle Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy - NPPC na adrese:http://podnemapy.vupop.sk/?q=hris

Odkazy na aplikáciu sa budú nachádzať na hlavnej stránke Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy www.vupop.sk a na stránke www.podnemapy.sk.“

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 760

Momentálne je počet účastníkov: 1539