MP SR: Oznámenie ( 2016-01-07 )

Na základe zmluvy o poskytovaní služieb platnej od 1. 1. 2016 bude služby súvisiace s vedením, vydávaním a distribúciou Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zabezpečovať Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v Bratislave.

Kontakt: Alena Hrobáriková – redakcia vestníka,
mobil: 0910 239 677, e-mail: hrobarikova@sppk.sk
Adresa redakcie: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava 1


Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 760

Momentálne je počet účastníkov: 1539