PPA: OZNÁMENIE O ZNÍŽENÍ SADZBY DANE Z PRIDANEJ HODNOTY V RÁMCI PROGRAMU ŠKOLSKÉ MLIEKO ( 2016-01-07 )

Pôdohospodárska platobná agentúra na základe stanoviska Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sekcie poľnohospodárstva k. č. 31292/2015 oznamuje, že znížená sadzba DPH vo výške 10 % sa bude podľa § 27 ods. 1 druhej vety zákona č. 222/2004 Z.z. v znení účinnom od 01. 01. 2016 uplatňovať aj na všetky tovary podľa bodu 42 zákona č. 268/2015 Z.z. v zmysle ktorého bude 10 %-ná sadzba DPH platiť na: „ex 0401 – Mlieko a smotana nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor ani ostatné sladidlá – len mlieko“.

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 760

Momentálne je počet účastníkov: 1539