MP SR: Odolnejších lesov bude viac, LESY SR zmenili predpisy ( 2015-12-04 )

Plocha prirodzene obnovených porastov sa v dlhodobom horizonte výrazne zvýši. Štátny podnik LESY Slovenskej republiky schválil nový predpis upravujúci podmienky na zavedenie prírode blízkeho obhospodarovania lesa. Novinkou je automatizovaný výber vhodných lesných porastov na základe kritérií stanovených Národným lesníckym centrom. Po schválení výberu bude tento spôsob obhospodarovania zapracovaný do Plánov starostlivosti o les. V dlhodobom horizonte by sa mala výmera takýchto pozemkov oproti súčasnému stavu strojnásobiť.

Cieľom prírode blízkeho obhospodarovania lesa je vypestovať rôznoveký, viacvrstový, zmiešaný lesný porast, ktorý je odolnejší voči prírodným kalamitám a škodcom. Vedľajším efektom je obmedzenie výmery holín po dorube pri podrastovom spôsobe hospodárstva, ktorý si laici často mýlia s holorubom. Pri prírode blízkom hospodárení nikdy nevzniknú prázdne plochy s malými stromčekmi, naopak, aj po ťažbe vždy je na plochách zostáva odrastený zabezpečený les v rôznych štádiách rastu a veku. Vhodnými plochami na takéto obhospodarovanie sú lesné porasty s menšou svahovitosťou, hustou sieťou lesných ciest a pôvodnými druhmi drevín.

LESY Slovenskej republiky sú lídrom v presadzovaní pestovania lesa prírode blízkym spôsobom podľa zásad celoeurópskeho hnutia ProSilva. K 1.12.2015 je založených a zdokumentovaných 235 objektov (porastov) s označením “ProSilva“ na výmere 54.000 ha (cca 6% obhospodarovanej výmery). Obdobným spôsobom je v neštátnych lesoch zaevidovaných šesť objektov ProSilva na výmere 465 ha.

Najväčší a najstarší objekt ProSilva v podniku LESY SR je Smolnícka Osada (OZ Košice) s výmerou 2130 ha, ďalšie najvýznamnejšie objekty sú na lesnej správe (LS) Duchonka (OZ Prievidza) v bukovo-dubových lesoch na výmere 2653 ha a na LS Paráč (OZ Námestovo) v smrekových lesoch na výmere 1912 ha. Na základe selekčných kritérií podľa metodiky NLC Zvolen pribudne už v r. 2015 spolu ďalších 4500 ha porastov „ProSilva“.

Viac informácií nájdete na www.mpsr.sk

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539