OP ŽP: EK schválila revíziu Operačného programu Životné prostredie na verziu 5.0 ( 2015-11-19 )

Rozhodnutím Európskej komisie C(2015) 7529 final zo dňa 28. 10. 2015 bola schválená revízia Operačného programu Životné prostredie – verzia 5.0.

Aktuálnu verziu operačného programu spolu s prílohami nájdete na www.opzp.sk v časti „Dokumenty/Programové dokumenty/OP Životné prostredie a Programový manuál OPŽP/Dokument OPŽP

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539