OPŽP: Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 4.3 ( 2015-11-05 )

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 4.3 platnú od 04.11.2015.

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä:
• aktualizácie pravidiel oprávnenosti výdavkov v súvislosti s preddavkovými platbami
• doplnená povinnosť Prijímateľa oznámiť a predložiť dokumentáciu pri zmene statusu – platiteľ DPH.

Viac podrobností nájdete na www.opzp.sk v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Príručka pre prijímateľa“.

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539