MPSR: Pozvánka na akreditovaný vzdelávací program : Agroenvironmentálno – klimatické opatrenie ( 2015-10-27 )

Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. POA: 2782/2014/95/1

MIESTO KONANIA: TERMÍNY:

NITRA:
Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01
- 24 . - 25. 11. 2015
- 10. – 11. 12. 2015

VÍGĽAŠ - PSTRUŠA:
Masarykov dvor, Vígľaš - Pstruša 339, 962 12 Detva
- 30. 11. – 1. 12. 2015

KOŠICE:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice
- 15. – 16. 12. 2015

DLHÁ NAD ORAVOU:
Agrodružstvo Dlhá, družstvo, Dlhá nad Oravou 261
- 28. – 29. 10. 2015

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA:
PENZIÓN DOLINKA, ul. Štefana Nahalku 555/90, 059 40 Liptovská Teplička
- 29. – 30. 10. 2015

Cieľová skupina:
Konatelia a zodpovední pracovníci poľnohospodárskej prvovýroby, ktorí zavádzajú a uplatňujú poľnohospodárske výrobné postupy prispievajúce k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, prírodných zdrojov a zmierneniu klimatickej zmeny. Žiadatelia o platbu v rámci Agroenvironmentálno – klimatického opatrenia z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Profil absolventa:
Absolvent vzdelávacieho programu získa vedomosti o zavádzaní poľnohospodárskych výrobných postupov, ktoré prispievajú k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, prírodných zdrojov a zmierneniu klimatickej zmeny a o systéme podpory daného hospodárenia.

Učebné osnovy:
- Úvod do problematiky: Opatrenia prispievajúce k ochrane životného prostredia, prírodných zdrojov a
- zmierneniu klimatickej zmeny
- Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie a rozdelenie na jednotlivé podopatrenia
- Základné podmienky hospodárenia na poľnohospodárskej pôde oprávnenej na poskytnutie podpory
- Hospodárenie prispievajúce k ochrane kvality vody
- Hospodárenie prispievajúce k zníženiu rizika erózie pôdy
- Hospodárenie prispievajúce k zachovaniu biodiverzity, hlavne v územiach európskeho významu a územiach s vysokou prírodnou hodnotou
- Zachovanie a udržateľné využívanie a rozvoj genetických zdrojov v poľnohospodárstve

Rozsah: 14 hodín

Účastnícky poplatok: 95 € (vrátane DPH)

Organizačný garant:
Kristína Páleníková,
tel.: 037/7910 280, 0907/356749,
fax.: 037/7910 159,
e-mail: kristina.palenikova@agroinstitut.sk

Viac informácií ako aj prihlášku do kurzu nájdete na stránke www.mpsr.sk alebo na www.agroinstitut.sk

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539