PPA: Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 3303/2015-640 ( 2015-10-27 )

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej intenetovej stránke Usmernenie k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení nariadenia vlády SR č. 76/2015 Z. z.

Viac informácií ako aj znenie Usmernenia aj s prílohou nájdete na www.apa.sk

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539