Novinky:

27-09-2019
PPA: Najčastejšie nedostatky a chyby pri administrovaní žiadostí o platbu na neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka
PPA si týmto dovoľuje upozorniť žiadateľov, ktorí žiadajú o platby na neprojektové opatrenia Programu
27-09-2019
PPA: Príloha č. 2 k Príručke pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 – 2020
PPA oznamuje na svojej internetovej stránke www.apa.sk prijímateľom projektových podpôr z PRV SR 2014
19-09-2019
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2019/2020
PPA na svojej internetovej stránke www.apa.sk oznámila žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie
19-09-2019
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2019/2020
PPA na svojej internetovej stránke www.apa.sk oznámila žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie
17-09-2019
PPA: VÝZVA PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU NA INVESTÍCIE PRE VINÁRSKY ROK 2019/2020
Pôdohospodárska platobná agentúra v nadväznosti na Príručku pre žiadateľov o podporu na investície pre
12-09-2019
PPA: Vyhlásená výzva zameraná na podporu preventívnych opatrení na zníženie následkov prírodných katastrof
PPA oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy /
16-07-2019
PPA: Odporúčanie k registrácii v DataCentre pre oprávnených žiadateľov o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2019+)
PPA odporúča žiadateľom pred podaním žiadosti o aktiváciu konta v DataCentre skontrolovať, či spadajú
16-07-2019
PPA: Začína sa s registráciou žiadateľov na 30 - miliónovú „Zelenú naftu 2019+“
Historicky prvá štátna pomoc v agrosektore realizovaná plne elektronicky Záujemcovia o podporu zo Zelenej
03-07-2019
PPA: Výzva č. 41/PRV/2019 pre podopatrenie 4.1, oblasť: Skladovacie kapacity a pozberová úprava
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke výzvu č. 41/PRV/2019 na predkladanie
03-07-2019
PPA: Priame podpory ako súčasť Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie
Legislatíva Európskej únie je pre každého žiadateľa o podporu rovnaká a záväzná. Bližšie informácie
25-06-2019
PPA: Výzva č. 38/PRV/2019 pre podopatrenie 2.3
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky
25-06-2019
PPA: Výzva č. 39/PRV/2018 pre podopatrenie 2.1
PPA oznamuje, že zverejnila na webovom sídle PPA v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020
25-06-2019
PPA: VÝZVA PRE ŽIADATEĽOV K POSKYTOVANIU POMOCI NA PODPORU ZLEPŠENIA PODMIENOK PRI PRODUKCII A OBCHODOVANÍ S VČELÍMI PRODUKTMI NA PODPORNÝ ROK 2019/2020
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci
14-06-2019
PPA: Spotreba jahňaciny pokrivkáva. Produkcia ovčieho mlieka je najvyššia od vstupu do EÚ
Oslavy ovčiarstva, podujatie „Ovenálie“ vo Východnej, prinášajú nielen propagáciu chovu oviec či ukážky
13-06-2019
PPA: Poľnohospodári získajú 21 miliónov eur z rozpočtu agrorezortu
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) začala od dnes do 10. júla 2019 prijímať žiadosti poľnohospodárov
13-06-2019
PPA: Výzva pre lesníkov
Dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnej dotačnej možnosti: VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ
28-05-2019
PPA: OZNÁMENIE O STANOVENÍ MINIMÁLNEJ PREDAJNEJ CENY SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA PRE TRIDSIATU ŠIESTU ČIASTKOVÚ VÝZVU NA PREDKLADANIE PONÚK V RÁMCI VEREJNEJ SÚŤAŽE
Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/843 z 23. mája 2019 sa stanovuje minimálna predajná cena sušeného
23-05-2019
MP SR: Poľnohospodári si podajú žiadosť o priame platby už len so sankciou
Podávanie žiadostí o priame platby v riadnom termíne bolo 15. mája 2019 ukončené. Aj vďaka aktualizovanej
15-05-2019
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na úhradu trhovej hodnoty hospodárskych zvierat v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení
PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle
14-05-2019
MP SR: Slovensko a Francúzsko budú spolupracovať v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, ministri oboch krajín podpísali program spolupráce
Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná a francúzsky minister poľnohospodárstva
30-04-2019
PPA: Agrorezort predstavil plodiny a hospodárske zvieratá, ktoré podporí cez projekt „Zelenej nafty“
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) zadefinovalo plodiny a hospodárske zvieratá,
30-04-2019
PPA: Možnosť čerpať zo špecializovaného programu OECD pre agrárny výskum bude pre SR otvorená aj v roku 2020
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnila 18. apríla 2019 výzvu zameranú na sponzorovanie
16-04-2019
PPA: Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na zvieratá na rok 2019
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne
16-04-2019
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2019/2020
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne
19-02-2019
MP SR: Predseda vlády a ministerka pôdohospodárstva rokovali s poľnohospodármi a potravinármi
Obrovským problémom Slovenska je rozdrobenosť pôdy. Zvyšuje sa každým prípadným ďalším dedičským konaním,
11-02-2019
MP SR: Klub mladých farmárov
Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF v spolupráci s Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja
11-02-2019
MP SR: Pozvánka na študijnú cestu pre včelárov do Talianska
Národná sieť rozvoja vidieka SR pozýva včelárov na študijnú cestu v termíne 28.02. – 02.03. 2019 , ktorá
08-02-2019
MP SR: Možnosti zmiernenia dopadu klimatických zmien na poľnohospodárov
Klimatické zmeny sú veľmi aktuálnou témou aj pre poľnohospodárov. Regionálna anténa Národnej siete rozvoja
05-02-2019
PPA: VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV PRE JEDNODUCHÉ A KOMBINOVANÉ PROGRAMY NA ROK 2019
Európska Komisia vyhlásila výzvy na predkladanie návrhov JEDNODUCHÝCH PROGRAMOV a KOMBINOVANÝCH PROGRAMOV
04-02-2019
PPA: Oznámenie o predkladaní žiadostí o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky na rok 2019
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne
29-01-2019
PPA: Oznámenie o termínoch na predkladanie ponúk do verejnej súťaže na predaj sušeného odstredeného mlieka
Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/2080 z 25. novembra 2016, ktorým sa začína
29-01-2019
PPA: Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 31. čiastkovú výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže
Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/112 z 24. januára 2019 stanovila minimálnu
23-01-2019
MP SR: Medzinárodná konferencia „Aktuálne problémy v ochrane lesa 2019“
Ak Vás zaujíma téma ochrany lesa, zúčastnite sa 28. ročníka medzinárodnej konferencie „AKTUÁLNE PROBLÉMY
22-01-2019
MPSR: Školenie „Povinnosti a postupy prijímateľa v súvislosti s realizáciou projektov v rámci PRV SR 2014 – 2020
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj pozýva na školenie k téme „POVINNOSTI
21-01-2019
MPSR: Pozvánka na kurz Agroenvironmentálno – klimatické opatrenie
Agroinštitút Nitra pozýva na akreditovaný vzdelávací program Agroenvironmentálno -klimatické opatrenie Cieľová
18-01-2019
PPA: Povinnosť žiadateľov dodržiavať podmienky stanovené legislatívou EÚ a SR
Žiadatelia sa každoročne uchádzajú o priame podpory v zmysle platnej právnej úpravy EÚ a SR. Pri podaní
18-01-2019
PPA: Disponibilné finančné prostriedky v rámci národných projektov a projektov technickej pomoci v OPRH 2014-2020 ku 17.01.2019
PPA oznamuje, že v rámci výziev OPRH 2014-2020 aktualizuje ku 17.01.2019 voľnú časť indikatívnej alokácie
18-01-2019
PPA: Disponibilné finančné prostriedky v rámci výziev OP RH 2014-2020 ku 17.01.2019
PPA oznamuje na svojej internetovej stránke, že v rámci výziev OPRH 2014-2020 aktualizuje ku 17.01.2019
17-01-2019
PPA: Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 30. čiastkovú výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke informáciu o stanovení minimálnej
14-01-2019
PPA: Inštrukcie k finančnému ročnému zúčtovaniu Podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov za rok 2018
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) administruje opatrenie na podporu v
14-01-2019
PPA: Predĺženie termínu uzatvorenia výzvy na zavlažovanie
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje na svojej internetovej stránke príjemcom podpory z Programu
11-12-2018
PPA: PPA zefektívnila schvaľovanie podpôr poľnohospodárom. Od decembra ich má schválených už cez 14 000 v celkovej výške 222,5 milióna eur
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vydala od 1. decembra rozhodnutia o poskytnutí priamych platieb
09-11-2018
PPA: Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie a o rozšírenie záväzku agroenvironmentálno-klimatického opatrenia v roku 2018
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) listom zo dňa 02.10.2018 v zmysle §
02-11-2018
MP SR: Agrorezort podporí chovateľov sladkovodných rýb
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) podporí chov sladkovodných rýb na Slovensku.
26-10-2018
PPA: PPA začala vyplácať slovenským farmárom preddavky vo výške viac ako 23 miliónov eur
Agrorezort úspešne nadviazal na minulý rok, keď prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA)
26-10-2018
PPA: PPA začala vyplácať slovenským farmárom preddavky vo výške viac ako 23 miliónov eur
Agrorezort úspešne nadviazal na minulý rok, keď prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA)
15-10-2018
MP SR: Unikátna spolupráca agrorezortu a úradu geodézie šetrí štátu milióny eur
Väčšina rozhodnutí vykonaných vo verejnej správe má priestorový aspekt, až 80 % z nich je možné lokalizovať
11-10-2018
PPA: OZNÁMENIE O STANOVENÍ MINIMÁLNEJ PREDAJNEJ CENY SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA PRE DVADSIATU PIATU ČIASTKOVÚ VÝZVU NA PREDKLADANIE PONÚK V RÁMCI VEREJNEJ SÚŤAŽE
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke informáciu o tom, že vykonávacím
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 741

Momentálne je počet účastníkov: 1539